Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Davlumbaz Söndürme Sistemleri ile topluma açık binaları komple tehdit eden ve su ile söndürülemeyen ciddi boyutlu yangınlara müdahale edilebilir. Günümüze kadar yaşanan deneyimler ve alınan dersler dikkate alınarak bu sistemlerin zorunlu hale getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 2009 tarihli Yangın Yönetmeliğinde bu sistemler topluma açık yapılarda ve 100 kişiden daha fazla kapasiteli restoranlarda zorunlu hale getirilmiştir.

Mutfak-Davlumbaz-Söndürme-Sistemleri-YCS-Teknik

Davlumbaz Söndürme Sistemleri bulunmayan restoranlara itfaiye/Belediye tarafından işletme ruhsatı verilmemektedir. Bu sistemler otomatik sistemler olup aynı zamanda manuel olarak da çalıştırılabilen sistemlerdir. Sistem ısıya duyarlı algılama tesisatı ve özel sıvı söndürücü içeren silindir ve boşaltma hattından oluşmaktadır.

Sistemde kullanılan sıvı söndürücü kızgın yağ yangınları için özel olarak geliştirilmiş olan potasyum tabanlı sıvı ve su karışımından oluşmaktadır. Bu özel karışım nedeniyle boşaltma hattı boruları siyah yada galvanizli boru ile yapılmaktadır. Mutfak ekipmanı ile uyum ve uzun kullanım süresi dikkate alınarak günümüzde sadece paslanmaz çelik boru kullanımı yaygınlaşmıştır. Sistem ön mühendislik çalışmaları yapılmış modüler bir sistemdir.

 

Mutfak-Davlumbaz-Söndürme-Sistemleri-2-YCS-Teknik

Koruma yapılacak bölgeler;
1. Davlumbaz baca çıkış ağızları
2. Plenum içi (filtreler)
3. Davlumbaz altı pişirme ekipmanları (fritöz, ocak, ızgara vs…)

Mutfak davlumbaz yangınları genellikle gözden uzak noktalarda ve yağ birikintisi oluşan bölgelerde başlamaktadır ve personel durumu fark ettiğinde yangın kontrolden çıkma noktasına gelmektedir. Bu nedenle baca çıkış ağızları ve plenum içi nozullar gereklidir.

Mutfak Yangını sonucu oluşacak kayıplar;
1. Binanın tümü hasar görebilir
2. İş gücü kaybına neden olur
3. Maddi hasara yol açar Prestij kaybına neden olur

Yasal sorumluluklar nedeniyle sıkıntılar doğar Yağ yangınlarının yakın çevreye sıçrama ihtimali çok yüksektir. Yağ yangınlarının söndürülmesi zordur ve yeniden alevlenme ihtimali yüksektir! Sadece su ile söndürmeye çalışmak yangının yayılmasına ve daha zor söndürülebilir hale gelmesine neden olur.