Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri

Pano içi yangın söndürme sistemleri, içeriği elektrik-elektronik olan panolarda koruma ve söndürme işlevini yerine getiren sistemlerdir. Küçük ebatta olması nedeniyle mikro söndürme sistemleri olarak da bilinmektedir. Küçük panoların kör noktalarında başlama riski bulunan yangınların panonun bütününe zarar vermeden hızlı bir şekilde söndürülmesini sağladığı için, genel elektrik donanımını da güvence altına almış olur.

HFC236 ea gazının etken olarak söndürme amaçlı kullanıldığı bu sistemler seri bir şekilde sonuç almaktadır. Yangını başladığı noktada bitirmektedir. Boru modelli pano içi söndürme sistemlerinde ısı ile eriyebilen küçük borular, yangın başladığında HFC gazını yangının üzerine püskürtmekte ve olası bir büyük ölçekli yangının önüne geçmektedir.

Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri

Ağırlıkları 1, 2, 4, 6 ve 12 kg olan yangın tüplerinin kullanıldığı elektrik panosu yangın söndürme sistemleri, büyük iş makinelerinin kullanıldığı robotların devrede olduğu fabrikalar için hayati önem taşır. En küçük bir aksamanın büyük maliyetlere yol açabileceği büyük ölçekli tesislerde asla ihmal edilmemesi gereken söndürme sistemleridir.

Günümüzde belirli orandaki yangınların elektrik kaynaklı ortaya çıktığı düşünülürse, elektrik panosu yangın söndürme sistemlerinin önemi daha da anlaşılmaktadır. HFC gazının yalıtımsal özelliği elektrik yangınının tehlike arz etmeden söndürülmesini kolaylaştırmaktadır.

Pano İçi Gazlı Söndürme

Pano içi gazlı söndürme, yerine göre FM 200, HFC 23, HFC236 ea ve HFC 125 isimli gazların kullanıldığı ve elektrik kablolarının rengine zarar vermeyecek şekilde gerçekleşen bir işlemdir. Montajının kesinlikle uzmanlar tarafından yapılması önem arz eder. En küçük boyuttaki elektrik panolarında bile bu tür söndürme sistemlerinin varlığı güven vermektedir.

Elektrik-elektronik sektöründe, güvenlik sistemleri yazılımlarının bulunduğu firmalarda ve bilişim donanımı bulunan şirketlerde pano içi gazlı söndürme sistemleri büyük işlev görmektedir. Ani müdahale ile çok büyük zararları önlemektedir.